Nisan 2024 Sergi Rehberi

Meşher - Karma Sergi, "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar"

20 Eylül 2023 – 26 Mayıs 2024

İstanbul Sergi Rehberi: Nisan 2024 - OGGUSTO

İstanbul’un önde gelen disiplinler arası sanat mekanı Meşher, “Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstlenirken, sergi Ömer Koç Koleksiyonu’nda yer alan çeşitli nadide eserlerle zenginleştirildi. İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan bir zaman dilimini kapsayan sergi, geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigâr-ı İstanbul objelerine kadar 100’ün üzerinde eseri içeriyor. Sergi, İstanbul’un tarihini ve kültürel dokusunu yansıtan zengin bir görsel kaynağı sunarak ziyaretçilerini büyülemeyi hedefliyor.

Bulgur Palas – Magnum Photos, ‘’ Magnum İstanbul’da’’

29 Şubat – 31 Ağustos 2024

Bulgur Palas ve 'Magnum İstanbul'da' sergisi

Bulgur Palas, dünyanın en saygın fotoğraf ajanslarından biri olan Magnum Photos’un “Magnum İstanbul’da” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Paris, Londra ve New York merkezli fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 77. yıl sergisi olan “Magnum İstanbul’da”, 70 sanatçının 200’den fazla fotoğrafından oluşuyor. 2017 yılında ajansa katılan, savaş muhabirliği alanında The Bayeux Calvados Halködülü ve iki defa World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları) ödülü sahibi Türk fotoğrafçı Emin Özmen’in 30 fotoğrafına da sergide özel bir bölüm olarak yer veriliyor.

ARTER – Karma Sergi, ‘’ Farz Et Ki Sen Yoksun’’

29 Aralık 2024’e kadar ziyaret edilebilir.

Arter)'de İlk Özel Koleksiyon Sergisi: “Farz Et Ki Sen Yoksun” – bi_özet –  Sektörel Gündemin Özeti

400’e yakın sanatçının eserlerinin yanı sıra anonim eserler ve seri üretimler gibi çeşitli öğeleri içeren Farz Et Ki Sen Yoksun, bir koleksiyonerin hayallerinin ve gerçekleştirdiklerinin ev içindeki nesnelerden müzeye taşınmasının imkanlarını araştırıyor. Küratöryal bir bakış açısıyla düzenlenen bu sergi, kişisel bir koleksiyondan kamuya açılan bir seçki sunarak tasnif mantığına meydan okuyan bir dünya yaratıyor. Sergi, koleksiyonerin eserlerle etkileşim içinde soyut bir kimlik kazandığı ve bu dünyanın şeylerin yeni bir bağlamda özgünlüklerini sürdürmesine olanak sağladığı bir deneyimi kapı aralıyor. “Farz Et Ki Sen Yoksun”, koleksiyonu çok yönlü ve yaşayan bir beden olarak ele alırken, alelade olanın olağanüstü olanla yakınlıklarının yanı sıra toplama ve koleksiyon yapma pratiği üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan bu sergi, faniliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yükselişi düşlemek için dünyevi olmaktan uzaklaşma alanlarını keşfetmeye yöneliyor. Sergi, Ömer Hayyam’ın dizelerinden ilham alarak ziyaretçilere kronoloji ve hiyerarşi olmayan bir mekansal düzende nesnelere yeni anlamlar aramaları için bir deneyim sunuyor.

İstanbul Modern – Karma Sergi, ‘’Zamansız Meraklar’’

15 Şubat – 11 Ağustos 2024

Zamansız Meraklar” Sergisi İstanbul Modern'de

Güncel teknolojiler ve dijitalleşen dünyanın sanatçıların düşünce ve üretim biçimlerine nasıl yön verdiğini merkezine alan “Zamansız Meraklar” sergisi, İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşuyor.

Hope Alkazar – Selçuk Artut, “Sonsuza Uzanan Motifler: Yeni Yorumlar”

21 Şubat – 1 Mayıs 2024

İstanbul Sergi Rehberi: Nisan 2024

XTOPIA IMMERSIVE programının ilk sanatçısı Selçuk Artut’un "Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar" adını verdiği eser, geçmişin "geometrik sanatı" ile günümüzün "medya sanatı" arasındaki bağlantıları gözler önüne sererek, kültürler arasındaki silinmiş yapıları yeniden canlandırıyor. HOPE Alkazar ziyaretçileri için özel olarak tasarlanmış bir ortamda ses ve görüntüyü bir araya getirerek, ziyaretçilerini etkileşime davet ediyor. "Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar"ı ziyaret edenler, Selçuk Artut’un oluşturduğu içerikler arasından seçim yaparak geometrik desenleri ve renk ayarlarını değiştirebilecek, kendi geometrik desenlerini çizerek, çizdikleri motifleri eser içinde anlık olarak görebilecekler.

Dirimart – Shirin Neshat, “Öfke”

14 Mart 2024 – 7 Nisan 2024 İstanbul Sergi Rehberi: Nisan 2024

Dirimart, Shirin Neshat’ın en yeni sergisi olan "Öfke"yi sanatseverlere sunuyor. Sergi, çift kanallı video enstalasyonu ile siyah-beyaz fotoğraf serisinden oluşuyor. Haziran 2022'de çekilen bu eser, faşizmin yeniden yükselişiyle tetiklenen kaygı ve dehşet duygusunu yakalamaya çalışıyor. "Öfke", Neshat’ın teokratik politikalar ve cinsiyet temelli ayrımcılık rejimleri bağlamında kadın bedeninin incelenmesine bir devam niteliği taşıyor. Serginin New York'ta gerçekleşmesi, uluslararası etkisini artırıyor.

Video enstalasyonu, siyasi tutsak kadınların cinsel sömürüye maruz kalma deneyimlerini kurgusal ve stilize bir şekilde ele alıyor. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra dahi kalıcı duygusal yaraların izlerini taşıyan genç bir İranlı kadının psikolojik ve duygusal yolculuğuna odaklanan sergi, Amerika'da yaşayan ve geçmişindeki esaretin izlerini taşıyan kadınların deneyimlerini aktarıyor.

Sergide yer alan fotoğraf serisi, kadın bedenini hem arzu nesnesi hem de şiddetin hedefi olarak ele alıyor. Kadın bedenlerindeki istismarın, sakatlanmanın ve toplumsal yabancılaşmanın izlerini taşıyan fotoğraflar, iktidarın ve otoriterliğin temelinde kadın bedeninin kontrol altına alınma çabasını yansıtıyor. İranlı şair Furuğ Ferruhzad’ın (1934–1967) şiirlerinden alıntılanan kaligrafik yazılar, fotoğraflardaki farklı kadın portrelerine eşlik ederek güzellik, onur, güven ve gurur hislerinin yanı sıra acı, savunmasızlık ve travma gibi duyguları da ifade ediyor.

Anne Laudel – Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, “Untraditional”

1 Mart – 28 Nisan 2024

İstanbul Sergi Rehberi: Nisan 2024

"Untraditional" adlı sergi, Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin'in katkılarıyla, 1 Mart'ta Anne Laudel'de sanatseverlerle buluşuyor. Bu sergi, içinde bulunduğumuz kültürden ve geçmişten ilham alarak, sıradan kalıpların ötesinde derin bir düşünsel deneyim sunuyor. Erken Cumhuriyet dönemi yağlı boya tablolarından İznik çinilerine, geleneksel kadın motiflerinden seramik sanatına kadar geniş bir imge havuzundan besleniyor. "Untraditional", modern ve çağdaş figürlerle kurduğu ilişkiyle yeni anlamsal katmanlar oluşturuyor. Sergide yer alan her eser, geleneksel sanat anlayışını sorgulayarak izleyicilere alışılmışın dışında bir düşünsel deneyim sunuyor.

Dirimart – Özlem Günyol & Mustafa Kunt, “Yukarı Düşenler”

20 Mart – 28 Nisan 2024

İstanbul Sergi Rehberi: Nisan 2024

Dirimart, sanatçı ikilisi Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un üçüncü kişisel sergisi Yukarı Düşenler’e ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar, nesnelerin yeniden yapılandırılmasında çarpıcı bir yaklaşım sergileyerek izleyiciye fiziksellik ve bağlam algısını sorgulatıyor. Sergideki yedi yapıt, gücün fiziksel büyüklük ya da yükseklik aracılığıyla ifadesine mizahi bir bakış sunuyor. Kamusal alan anıtlarını halı, merdiven ya da tırmanma duvarı gibi günlük yaşam nesnelerine dönüştürerek onları bir oyuncu gibi sergi mekânına taşıyan sanatçılar, izleyicilere yorumlama imkânı tanıyor. Yukarı Düşenler, gücü simgeleyen unsurları insan ölçeğine indirgeyerek sergi mekânında bir araya getiriyor ve insanı merkeze alan bir düzen kuruyor. Sergi, iktidar ve kontrolün temsili üzerine düşündürücü ve eleştirel bir bakış sunarak, birey ile anıt ve farklı güç sembolleri arasındaki karmaşık ilişkiyi keşfediyor.