TÜRK ÇAĞDAŞ SOYUTU’NUN DÜNYA MÜZELERİ VE KOLEKSİYONLARINDA ESERLERİ YER ALAN ÖNCÜLERİNDEN DOĞANÇAY’IN “KOLAJ-DEKOLAJ” SERİSİNDEN “THE GLAMOROUS”

Lot 54

BURHAN DOĞANÇAY (1929 - 2013)

1929 yılında İstanbul'da doğdu. Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Resim sanatına olan ilgisi bu dönemde, babası ressam Adil Doğançay'ın katkısıyla biçimlenmeye başladı. 1953 yılında ekonomi dalında doktora yaptı. 1962'de New York'a yerleşti. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergiler gerçekleştirmiş olan sanatçının resimleri Guggenheim Müzesi'nde de bulunmaktadır. Burhan Doğançay'ın grafiti tekniği paralelinde, duvar üzerine yapıştırılmış ilanlardaki aşınmış ve yıpranmış kağıtların yarattığı görsel etkiler, üçüncü boyut ve espas arayışlarına ilişkin kompozisyonları, soyut-kavramsal bir sanat anlayışının ürünleridir. Son resimlerinde bu renksel oluşumlar, kolaj tekniğinin doğal ifade olanaklarıyla bütünleşmektedir. 2013 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Kolaj Dekolaj

Burhan Doğançay’la Jacques Villeglé’nin yaptıkları sadece akılla değil, sanat tarihinin tüm bu biçimleriyle de doludur. İçinde yaşadıkları dönemin, yani tüketim ve iletişim toplumunun etkisiyle gerçekleştirilmişlerdir. Sıklıkla bu dönemin daha önce görülmedik bir hız kazandığı; türlerin, malzemelerin ve göstergelerin birbirine karışmasını kolaylaştıran sarmal bir dizeme göre gelişme gösterdiği söylenir. Çağdaş estetiğin karma çalışmalardan, eklektizmden, eski yapıtları kaynak alan işlerden çok ciddi biçimde yararlandığı, grafik ve ikonların türlü türlü şekillerde iç içe geçirilmesine genelde düşkün olduğu doğrudur. Bu yüzden, yaşadıkları dönemin temel dönüşümlerini kaydetmek isteyen sanatçıların bu alana göz dikmelerinde şaşacak bir şey yoktur.

Burhan Doğançay - The Glamorous

Kağıt üzeri kolaj ve karışık teknik

29x39 cm

imzalı, 2011

 

Açılış Fiyatı: 25.000 TL

Pey vermek için tıklayınız.